Velkommen til Dogmekompagniet

Kend Kerneopgaven

Skab forudsætninger for innovation.

Hvordan kan vi fokusere, forankre og forandre kerneopgaven?
Hvordan skaber vi fælles fokus og forudsætning for en udvikling der er både menings- og effektfuld?

Kerneopgaven kender vi vel? Eller gør vi? Der er stor gevinst ved at skærpe den fælles forståelse af kerneopgaven i organisationen.
En fælles og forståelig kerneopgave er forudsætning for at kunne konkretisere udfordringer, vilkår og en innovativ opgaveløsning.

Kerneopgaven er foranderlig og afgørende for, hvordan vi  forstår helt centrale begreber som kompetencer, kvalitet, professionalisme og forskelskraft.

I Dogmekompagniet løser jeg  alsidige opgaver i dette emnefelt. Det kan være foredrag, workshops, udviklingsprocesser med henblik på at skabe inspiration, motivation, refleksion – og konkret forandring og forankring i jeres organisation.

Med afsæt i bøgerne ”Kend din Kerneopgave” og ”Hvad leder du efter” tilbyder jeg strategisk rådgivning og praktisk procesfacilitering.

Det handler ikke om at tænke ud af boksen, men om at få skabt en fælles indsigt i, hvad der er i boksen. Det kan jeg hjælpe jer med!

Anders Seneca

Hvad leder du efter

Kend din kerneopgave